Świadectwa charakterystyki energetycznej

Najlepszym sposobem na pozyskanie czystej energii jest oszczędzanie energii.


Aktualności


19.09.2007r. - Przegłosowanie w sejmie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane dotyczącej obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
21.01.2008r. - Wydanie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Świadectwa energetyczne
Świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójmiasto.

       Obowiązek wprowadzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków w krajach członkowskich Unii Europejskiej nakłada Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca jakości energetycznej budynków. Dyrektywa przewiduje wprowadzenie certyfikatów do dnia 4.01.2006r. z możliwością przedłużenia tego terminu o dodatkowe 3 lata dla krajów nie posiadających wykwalifikowanych ekspertów niezbędnych do wdrożenia Dyrektywy.

       Dostosowanie wymogów Dyrektywy do warunków polskich umożliwia Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy prawo budowlane. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009r. Do ustawy wprowadzono odpowiednie akty wykonawcze w postaci rozporządzeń, określających między innymi metodykę wykonywania świadectw enegetycznych, wzory świadectw oraz zakres kompetencji osób sporządzających takie dokumenty.

Ustawa przewiduje obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla:

- każdego budynku oddawanego do użytkowania

- każdego budynku podlegającemu zbyciu lub wynajmowi

- budynku, dla którego w wyniku przybudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna

Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzane będą dla:

- budynków

- ich samodzielnych części

- lokali mieszkalnych

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument wydany przez upoważnionego specjalistę, który określa zapotrzebowanie energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.

Zadaniem świadectwa jest ocena wielkości zapotrzebowania na energię wynikającą z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych.

Wprowadzenie świadectw powinno:

- zachęcić do projektowania i budowy budynków energooszczędnych;

- zachęcić do poprawy cech energetycznych budynków istniejących;

- być elementem w konkurencji rynkowej przy wynajmie i sprzedaży budynków;

Korzyści związane ze sporządzeniem i wydaniem świadectwa charakterystyki energetycznej:
1.) Właściciel lub wynajmujący mają możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub najmu odpowieniej do jakości budynku lub lokalu. Im wyższa klasa energetyczna budynku, tym większa możliwość uzyskania lepszej ceny budynku lub czynszu najmu lokalu.
2.) Nabywca i najemca budynku lub lokalu mają wiarygodne i obiektywne informacje dotyczące zapotrzebowania energetycznego budynku lub lokalu. Tym samym uzyskują wiedzę na temat spodziewanych kosztów eksploatacji obiektu.
3.) Deweloper lub wykonawca nowego budynku mają możliwość uzyskania lepszej ceny w przypadku wysokiej klasy energetycznej budynku.
Należy mieć świadomość, że sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej powinno być traktowane nie tylko jako element wymagany przez prawo, ale również jako dokument potwierdzający wysoką jakość budynku lub lokalu. W przypadku budynków starszych o gorszych parametrach energetycznych może być impulsem do podjęcia działań termomodernizacyjnych zmierzających do zmniejszenia strat energii.

© Copyright energetyczne.info 2008.
All Rights Reserved.
Wykorzystano materiały Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku

« Powrót
Strona główna   |   Procedura   |   Cennik   |   Ustawa   |   Wiedza   |   Oszczędność   |   Kontakt   |   Mapa witryny

Layout by RevolWeb